NX Mildew Design and style | Siemens NX Mildew | NX Mildew Wizard TutorialNX Mildew Design and style | Siemens NX Mildew | NX Mildew Wizard Tutorial

I have produced this video making use of YouTube Video Editor. The proprietor of this video is: Specialist Laptop or computer And Design and style Methods Co., Ltd.

Sản phẩm và dịch vụ
• Phần mềm bản quyền: Unigraphic NX, solidwork, autocad,…
• Dịch vụ kỹ thuật: Thiết kế, lập trình gia công sẩn phẩm, khuôn mẫu….
• Đào tạo: Phần mềm cad/ cam/cae.
• Máy tạo mẫu nhanh.
• Máy gia công CNC.

Địa chỉ: sixty four Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận one, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84) eight 3910 4180 Fax: (84) eight 3910 5044
Hotline: (84) 908 969 719
E mail: profits@procad.vn Website: www.procad.vn


Post time: 04-10-2016