Inventor 2016 Mildew Design and style oneInventor Expert 2016 thêm một số tính năng trong thiết kế khuôn như phần tách mặt phân khuôn ..vv và đặc biệt là phần Import dữ liệu ,ngoài dữ liệu là part còn thêm phần dữ liệu là cavity đã tách khuôn từ các phần mềm khác.


Post time: 08-08-2016